Het Red Security SLA programma biedt verschillende niveau’s van support en services.
Veel leveranciers van hoogwaardige security producten komen vanuit het buitenland. Hierbij krijg je te maken met taalbarrières, verschillende tijdzones en lange afstanden. Het RED Security Team beschikt lokaal over de kennis en expertise van alle door DCB geleverde producten en diensten. Zo wordt u sneller geassisteerd bij calamiteiten, RMA services, onderhoudscontracten en speciale "op uw klant" afgestemde diensten.


Binnen DCB en haar channel partners beschikken we over getrainde en gecertificeerde security experts die vanuit een pool oproepbaar zijn.

Wij streven ernaar om een landelijke dekking te behalen van waaruit er binnen 4 uur een expert op locatie beschikbaar kan zijn. Via ons Managed Service center kunnen we ook 24/7 on-distance assistentie aan bieden. Bij 90% van de storingen is dit het geval omdat het vaak gaat om configuratie & settings storingen binnen een applicatie. Bij hardware falen kunnen wij te allen tijde een nieuwe unit inzetten vanuit onze eigen voorraad en handelt DCB de gehele RMA procedure voor uw klant af met de buitenlandse vendoren.